Bli Funksjonær, NM25! Stiklestad IL uten bakgrunn02    Instagram facebook

 

 

På årsmøtet som ble avholdt onsdag 29.mars ble det utnevnt 2 nye æresmedlemmer i Stiklestad Idrettslag. Det er Johannes Woll og Roar Malmo.

Vi gratulerer, og takker for den enorme innsatsen som er lagt ned av disse to.