Rolle

Navn

Telefon

Leder Bjørn Egil Overmo  958 79 969
Nestleder/Sekretær Marte Liaklev  
Økonomiansvarlig Jan Løvlie  
Styremedlem - Web-ansvarlig Rolf Inge Sivertsen  
Styremedlem - Sponsor/Legater Ivar-André Årstavold Pedersen  
Styremedlem Barneidrettsansvarlig Kristin Rennesund Myrland