På grunn av feil i medlemskartoteket, er mange personer feilregistrert i lagets database. For utsending av medlemskontingent er det brukt registrerte medlemmer i lagets ulike avdelinger idrettsskole, ski, fotball og turn. Det har medført at mange har fått flere giroer.
Det har vist seg tilnærmet umulig å sende ut kontingent fra systemets hovedbase for medlemskontingent. Laget jobber nå med å oppdatere medlemskartoteket for laget i sin helhet, noe som vil ta tid.

Har du fått flere giroer: Benytt kun 1 giro for innbetaling av medlemskontingent kr. 150 pr utøver/barn og evt. foresatte. Det vil ikke vil bli sendt ut purringer på de fakturaene som ikke blir betalt.

Har du ikke mottatt giro/faktura, gi beskjed til Ole Kristian Falstad 

Det ble sendt ut kontingent for idrettsskolen for 1. - 4. klasse i mars og medlemskontingent nå.
Treningsavgift fotball 5. klasse og oppover er ennå ikke sendt ut.

Vi beklager det inntrufne.

Med vennlig hilsen styret i Stiklestad IL.

St. Olavsloppet 2019 foregår fra onsdag 26.juni til lørdag 29.juni.

I løpet av fire dager er det 340,5 km over 51 etapper som skal tilbakelegges med start i Trondheim og målgang i Östersund.

 

logo stolofsloppet

 

Styret i Stiklestad Idrettslag inviterer til felles årsmøte for hovedlaget, fotball, ski og turn.

Tid: onsdag 27.03 kl 19:00
Sted:   Klubbhuset i Blommen

aarsmøte

Som en del av Kværner og Statoil sitt aktive arbeid innen HMS, var Jonas Fossen og Harald Lunnan uttrukket til å få gi pengegave til en organisasjon eller forening som de mente fortjente dette.

HMS-gave Kværne

Jonas og Harald syntes at Stiklestad IL og Stiklestad IL Fotball fortjente pengene! Dette setter vi fantastisk stor pris på!

Vi takker Kværner og Statoil for pengene, og Jonas og Harald for at de valgte å gi dem til Stiklestad IL!

Jonny Haugen var utsendt fra Stiklestad IL for å motta gaven.

Firmaet SGP Armatec, som har avdelinger i Asker, Bergen og Moss, utlyste tidligere i år en konkurranse der premien var et komplett varmeanlegg. 

– Istedet for lik og del på Facebook utfordret vi deltakerne til å sende oss en designskisse og en begrunnelse for hvem som fortjente et varmeanlegg. Av de bidragene vi fikk inn var vi ikke i tvil om at forslaget om Stiklestad ILs skianlegg i Blommen var det beste, sier salgsingeniør Reidar Evensen.

Foto: Innherred.no
Premieutdeling, med fra venstre Tor Ove Hallem, Reidar Evensen i SGP Armatec og forslagsinnsender Rolf Hermann.
Foto: Innherred.no

Årsmøtet i Stiklestad Idrettslag ble avholdt i Blommen den 28. mars kl 19. Årsmøtet var felles for hovedlaget og underavdelingene. Det var 17 medlemmer til stedet på møtet. Innkallelse og saker ble gjennomgått uten innsigelser. Gunnar Nossum rapporterte om framdrift og finansiseringen av "Nye Blommen". Mesteparten av anlegget inklusive snøproduksjonen planlegges ferdigstilt i løpet av 2017.

Årsmøte 2016

Underkategorier

Go to top