Bli Funksjonær, NM25! Stiklestad IL uten bakgrunn02    Instagram facebook

 

 

Årsmøte for Stiklestad IL ble avholdt 29.03.2023 i klubbuset i Blommen.
Det møtte 18 stemmeberettigete medlemmer. Engasjementet var stort, med mange gode diskusjoner.
Bjørn Egil Overmo ble valgt inn som ny leder for hovedlaget.
Det ble også utnevnt 2 nye æresmedlemmer, Johannes Woll og Roar Malmo. Se forøvrig egen sak om dette.