Ingen sommer uten Olsok, ingen Olsok uten dugnad!

Da var det tid for Olsok og noen trivelige dugnadstimer på Stiklestad igjen!

Olsokdugnad

Noen forandringer er det siden forrige runde med dugnad. Vi har ikke lengre grillteltet, men i stedet salg/servering ved uteplass. I tillegg får vi timesbetaling for oppmøte. Understreker derfor at det er viktig at alle stiller slik at vi får inn mest mulig til idrettslaget vårt. Om dagen dere er satt opp ikke passer må dere bytte innbyrdes eller ordne med stedfortreder. Vi gleder oss til flotte dager på Stiklestad.

Vi håper og tror at Olsok 2022 blir en knallsuksess både økonomisk og arrangementmessig, Olsok er fortsatt en av idrettslagets største og mest stabile inntektskilde.

Merk dere tidspunkt for oppmøte på dugnadsvakta, dette gjelder også parkeringa.

NB!
SKULLE DU VÆRE FORHINDRET I Å MØTE OPP, SKAL DU BYTTE INNBYRDES!

Olsok

Go to top