Det er viktig at dere sjekker om dere er satt opp på dugnadslistene for Olsok. Gi tilbakemelding til dagansvarlig sånn at hun/han vet at dere kommer. Dette gjelder alle typer vakt; grilltelt, parkering, deltakerfest, spelpub eller olsokrittet.

PS! De som skal hjelpe til på Spelpub skal gi tilbakemelding til Mona Johansson, tlf 90772457.

Foto: Verdalsbilder.no
Foto: Verdalsbilder.no

Ser fram til en fantastisk dugnadsuke! Og husk; Ingen sommer uten Olsok, ingen Olsok uten dugnad.

Dugnadskomiteen

Go to top