Det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling ved klubbhuset i Blommen Skisenter mandag 28. januar klokken 18:00.

aarsmøte

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og sakliste

3. Valg av møteleder og sekretær, samt 2 til å underskrive protokoll

4. Søknad til Verdal Kommune om lån som forskudd på spillemidler


Velkommen

Hilsen styret i Stiklestad Idrettslag

Last ned sakliste her

Go to top