Dette er en felles gruppe mellom avdelingene der hensikten er at avdelingene i fellesskap skal skaffe sponsorinntekter. Gruppa har jobbet med å fremskaffe idrettslaget større inntekter, gunstige avtaler og et bredere inntektsgrunnlag.

Som sponsor kan man velge mellom ulike alternativer: stor og liten reklameplass i SIL posten/nettside og/eller reklameskilt ved anleggene. Reklameskiltene flyttes mellom Lyng og Blommen.

Laget har inngått sponsoravtaler med flere lokale bedrifter, deriblant med G-Sport Verdal og Nava sport, som gir laget merinntekter og medlemmene rabatt på innkjøp av utstyr.

Er du interessert i å sponse eller markedsføre din bedrift/forening, så ta kontakt med Bjørn Ove Bergsmo (markedsansvarlig)

Go to top