Årsmøte 2016

Medlemskontingent Endring av kontigenten som følge av vedtektsendringene hos Norges Idrettsforbund har medført en inntektsreduksjon på ca kr 20.000,- mot foregående år. Vi ser en trend i at foreldre bare betaler for sine barn nå som familiekontingenten har utgått. Vi oppfordrer derfor alle foreldre til barn i idrettslaget til å tegne medlemskap for seg selv også. Kontingenten er satt så lav som mulig innenfor regelverket til Norges Idrettsforbund. Alle som er trenere, lagledere eller sitter i styret i idrettslaget må være selvstendige medlemmer iht vedtektene. I medlemskapet ligger forsikringer som dekker evt skader påført i idrettslagets regi. Vi oppfordrer også foreldre til tidligere utøvere og besteforeldre til utøvere til å tegne støttemedlemskap. Prisen for støttemedlemskap er det samme som vanlig medlemskap, men det er ikke dugnadsplikt på støttemedlemskapet. Jo flere medlemmer, desto bedre tilbud kan vi gi til våre barn.

Årsmøtedokumenter:

Valgkomiteen hadde gjort en formidabel jobb i forkant av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten innsigelser.

Pr i dag er det tre verv i idrettslaget som ikke er besatt. Vi søker derfor noen som er interessert i å stille opp for at barna fortsatt skal få et godt tilbud i nærmiljøet. Den viktigste og den vanskeligste oppgaven er å få noen til å ta  hovedkasserer-vervet. Vedkommende bør ha god økonomisk innsikt, men vil få god veiledning av avtroppende kasserer, Frode Myland. Føler du at du kan eller kjenner du noen som kan være god kandidat til vervet? Det kan være enten noen med barn i idrettslaget, tidligere barn i idrettslaget eller er besteforelder til barn i idrettslaget. Vi søker også en person som kan være styremedlem i hovedlaget samt en person som vil være styremedlem i turnstyret. Med verv i idrettslaget får du god innsikt i hva vi driver med og har påvirkningskraft på tilbudet vi gir. Ta kontakt med Ida Kirkholt Myhre hvis du ønsker å stille opp eller har tips til gode kandidater.

Go to top