Stiklestad IL er et fleridrettslag med fire aktive avdelinger; Ski/Skiskyting, Fotball, Turn og Idrettsskole. I alt har idrettslaget om lag 600 medlemmer, men vi vil gjerne ha flere. Både aktive medlemmer og støttemedlemmer.

Medlemskap
For å delta på aktiviteter og treninger i regi av Stiklestad IL er det et krav at en er medlem av idrettslaget. Med «deltakelse» menes barnets deltakelse gjennom trening og konkurranser. Voksne som  aktivt er med for å tilrettelegge for at barna skal kunne drive med aktiviteter i idrettslaget må også være medlem i idrettslaget. Dette omfatter styremedlemmer, trenere, lagledere, administrative roller, drift og vedlikehold av anleggene.

Kravet om at både den aktive og den som bidrar med å tilrettelegge for aktiviteten må være medlemmer ble vedtatt på Idrettstinget 2015. Det ble også enstemmig vedtatt på det samme tinget at medlemskontingenten i idrettslag skal settes til minimum kr. 100 pr medlem. Lovnormen gjelder for alle idrettslag. Gjennom betalt medlemskontingent har man kollektive forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund.

Dette medfører dessverre at familiemedlemskap må utgå ettersom det ikke tilfredsstilte Norges Idrettsforbund sin nye lovnorm. Det nye regelverket medfører at hver enkelt familiemedlem må være selvstendig medlem i idrettslaget for at det skal telles i idrettsregistreringen. Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å fortsatt tegne seg som medlem selv om familiemedlemskapet har gått ut på dato. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Jo flere medlemmer, desto bedre tilbud kan vi gi til barna.

giroblankett

Nye kontingentsatser for Stiklestad Idrettslag

  • Medlemskontingent enkeltmedlem: 100 kr/år
  • Medlemskontingent støttemedlem: 100 kr/år

Støttemedlemskap
Vi håper at så mange av dere som mulig som ikke lengre har med aktive barn i idrettslaget fortsatt ønsker å være støttemedlemmer slik at vi kan tilby et aktivt idrettslag for de oppvoksende generasjonene.
Vi oppfordrer også besteforeldre til å støtte vårt arbeid ved å tegne et støttemedlemskap. Støttemedlemskap innebærer ingen forpliktelser utover frivillig arbeid du selv ønsker å bidra med.

Det er svært viktig at dere oppgir hvem medlemskontingenten gjelder for og hvilket medlemskap du tegner. Hvis dere betaler for flere i familien på samme innbetaling, oppgi alle familiemedlemmene.

Hvis du er usikker på hvordan foreta en innmelding/innbetaling, ta kontakt med kasserer Frode Myrland eller betal inn via opplysningene nedenfor.

Medlemskontingenten kan betales inn til konto 4484.13.29179 eller via Vipps eller mCash. Søk opp Stiklestad IL - Hovedlag. Betaler du via mCash, må du bruke valget "Handle" for å betale inn kontigenten.

Velkommen som medlem i Stiklestad IL!

Styret

Go to top