I disse dager vil dere motta to fakturaer fra Stiklestad Idrettslag i postkassen. Én faktura for medlemskap i 2017 og én faktura for medlemskap i 2018.

Vi beklager på det sterkeste at kontingenten for 2017 ikke har blitt sendt ut tidligere, men vi håper at vi fra 2018 skal være ajour med fakturering av kontingenten.
Fra 2019 regner vi med å ha fått på plass digital påmelding og fakturering.

giroblankett

Om idrettslaget
Stiklestad IL er et fleridrettslag med fire aktive avdelinger; Ski/Skiskyting, Fotball, Turn og Idrettsskole. I tillegg har vi en sykkelavdeling som arrangerer sykkeltreninger og Oslokrittet sammen med Leksdal IL.
I alt har idrettslaget om lag 600 medlemmer, men vi vil gjerne ha flere. Både aktive medlemmer og støttemedlemmer.

Medlemskap
For å delta på aktiviteter og treninger i regi av Stiklestad IL er det et krav at man er medlem av idrettslaget. Med «deltakelse» menes barnets deltakelse gjennom trening og konkurranser. Voksne som aktivt er med for å tilrettelegge for at barna skal kunne drive med aktiviteter i idrettslaget må også være medlemmer i idrettslaget. Dette omfatter styremedlemmer, trenere, lagledere, administrative roller, drift og vedlikehold av anleggene.
Gjennom betalt medlemskontingent har man kollektive forsikringer gjennom Norges Idrettsforbund.

Støttemedlemskap
Du kan også være medlem selv om du ikke er aktiv eller har aktive barn i idrettslaget. Slike medlemmer er støttemedlemmer som ikke trenger å stille på dugnad.

 

I følge Lovnormen i Norges Idrettsforbund som idrettslaget er forpliktet å følge, har familiemedlemskap utgått som egen medlemskategori. Alle som skal være medlemmer av idrettslaget må være personlige medlemmer. Vi har satt medlemskontingenten så lav som Lovnormen tillater som en følge av dette. Vi oppfordrer derfor både foreldre og besteforeldre til å støtte idrettslaget ved å melde seg som medlemmer.
Jo flere medlemmer desto større støtte mottar vi.

Sats for Stiklestad Idrettslag 2017 og 2018  
Medlemskontingent aktivt medlem: kr 100,- pr år
Medlemskontingent klubbmedlem (foreldre/foresatte): kr 100,- pr år
Medlemskontingent støttemedlem: kr 100,- pr år

 

Hvis du ikke mottar giro i postkassen kan du bruke betalingsinformasjonen nedenfor.

Merk! Ved innbetaling for flere medlemmer er det viktig å oppgi navnet på alle medlemmene i innbetalingen slik at vi får registrert riktig i vårt medlemsregister.

 

Betalingsinformasjon    
Kontonummer: 4484 13 29179  
     
 vipps Stiklestad IL – Hovedlag
#82585
 
     
 Forfallsdato: Kontingenten 2017 28.02.18 
  Kontingenten 2018 30.04.18

Utleie

SK2014 blommen02
Leie klubbhuset i Blommen?
Bursdag, dåp, konfirmasjon ol.
Ikke forbeholdt medlemmene.
Les mer

Status Nye Blommen

Stiklestad IL - Blommen skistadion
Våren 2013 ble det besluttet at Stiklestad Idrettslag skulle se på mulighetene for å fornye Blommen Skisenter. Asfalterte løyper for rulleskibruk og produksjonsanlegg for snø sto høgt på ønskelisten. Løyper og skytebanen skulle oppgraderes.
Les mer
Go to top