• Spytting innendørs i hallen og venteområdet er strengt forbudt. Gå ut for å spytte.
  • Røking, tyggegummi og snus er ikke tillat i hallen.
  • Alt søppel skal kastes i søppelbøtte.
  • Når en gruppe forlater hallen skal det være god orden både i trapp og hall.
    Var det uorden da dere kom, gi beskjed om dette til undertegnede.
  • Dersom en gruppe ikke overholder reglementet og dette blir klaget inn blir det vurdert bot på 500,- for overtredelsen. Som vil gå til vedlikehold av hall.
  • Siste lag for dagen har spesielt ansvar for å sjekke at alt er ryddig før de forlater hallen.
  • Husk å låse døren med knappen * på kodelåsen!
  • Trenere og kontaktpersoner for de respektive lag er ansvarlig for at alle i gruppen blir gjort kjent med reglene

Kontaktperson:
Geir Håvard Urland
Ansvarlig Stiklestadhallen
92012008

Last ned ordensreglene

Go to top