På høstens trener- og lagledermøtet holdt Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen et flott innlegg om viktigheten av allsidig trening med tanke på skadeforebygging.

Interessen var meget stor blant deltakerne og vi ønsker derfor å dele denne presentajonen her så flere kan få se den.

Presentasjonen finner du her.

Go to top