Styret i Stiklestad IL har vedtatt å avvikle utleie av Stiklestadhallen fra og med 01.01.2020. Dette er med bakgrunn i at det ikke er nok leietakere til at tilbudet kan forsvares økonomisk. Hallen har i lengre tid gått med underskudd hver måned pga. lav utnyttelsesgrad. Til tross for synliggjøring i media og på våre nettsider den siste tiden har det ikke kommet inn nok leietakere til å kunne videreføre driften. 

Teglverket

-Styret i Stiklestad IL

Go to top