Dersom Stiklestadhallen skal bestå er vi avhengig av å få inn mere leietid. Hallen går for tiden med stort underskudd hver måned pga. lav utnyttelsesgrad. Derfor trenger vi nye leietakere raskt dersom hallen skal videreføres som i dag. Det være seg interne eller eksterne leietakere. Uten nye leietakere ser vi oss nødt til å avvikle tilbudet fra 01.01.2020.

Vet du av noen som er interesserte, ta kontakt så raskt som mulig med Håvard Urland, tlf 920 12 008.

Teglverket

Go to top